Дискусия относно промени в Наредба Н-18, регламентираща реда за използване на фискални устройства и софтуери за управление на продажбите в търговски обекти.

Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
При много плащания по една продажба, трябва ли да се генерират отделни УНП? Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Може ли да се плати по продажба, за която не е генериран УНП? Ivan Argentinski [ERP.BG] 4 comments 0 votes Answered
В кои обекти трябва да се ползва лицензирано СУПТО и за кои - не? Ivan Argentinski [ERP.BG] 7 comments 0 votes Answered
Може ли на ФУ да се отпечата УНП за друго ФУ? Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
При едно плащане по много продажби, трябва ли да се създават отделни фискални бонове? Ivan Argentinski [ERP.BG] 3 comments 0 votes Answered
В кой момент трябва да се генерира УНП? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 18 comments 0 votes Answered
Трябва ли да осигурявам достъп до бекъпите/архивите на софтуера за управление на продажбите? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Мога ли да тествам търговски софтуери? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Как да предотвратя софтуерът да печата думата „Фискален“? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 1 comment 1 vote Answered
Колко често трябва да се подновява лицензът на СУПТО и съответно да се декларира в НАП? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Мога ли да отчитам продажбите в back-office в не-лицензирана система? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 11 comments 0 votes Answered
Мога ли да продължа да отчитам продажбите в софтуер и да отпечатвам касова бележка на касов апарат? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 3 comments 0 votes Answered