Дискусия относно промени в Наредба Н-18, регламентираща реда за използване на фискални устройства и софтуери за управление на продажбите в търговски обекти.

Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
Едновременна работа на онлайн и физически магазин. Rashev 5 comments 0 votes Answered
Комбинации с back и front office системи Vladislav Kosev 8 comments 0 votes Answered
Какво означава "лицензирано СУПТО"? (въпрос от Denitsa Popova) Ivan Argentinski [ERP.BG] 2 comments 0 votes Answered
Плащане през изипей или фастпей брои ли се за плащане в брой (въпрос от Иван Иванов) Ivan Argentinski [ERP.BG] 2 comments 0 votes Answered
Онлайн търговец, СУПТО и Наредба N18 Rashev 2 comments 0 votes Answered
Електронен магазин и свързване с ФУ magbor 7 comments 1 vote Answered
Наредба Н-18 за фирмите с разносна търговия Georgi Kamburov 8 comments 1 vote Answered
Какво означава забраната за "дублираща функционалност"? Ivan Argentinski [ERP.BG] 7 comments 0 votes Answered
При много плащания по една продажба, трябва ли да се генерират отделни УНП? Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Може ли да се плати по продажба, за която не е генериран УНП? Ivan Argentinski [ERP.BG] 4 comments 0 votes Answered
В кои обекти трябва да се ползва лицензирано СУПТО и за кои - не? Ivan Argentinski [ERP.BG] 7 comments 0 votes Answered
Може ли на ФУ да се отпечата УНП за друго ФУ? Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
При едно плащане по много продажби, трябва ли да се създават отделни фискални бонове? Ivan Argentinski [ERP.BG] 3 comments 0 votes Answered
В кой момент трябва да се генерира УНП? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 18 comments 0 votes Answered
Трябва ли да осигурявам достъп до бекъпите/архивите на софтуера за управление на продажбите? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Мога ли да тествам търговски софтуери? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Как да предотвратя софтуерът да печата думата „Фискален“? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 1 comment 1 vote Answered
Колко често трябва да се подновява лицензът на СУПТО и съответно да се декларира в НАП? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Мога ли да отчитам продажбите в back-office в не-лицензирана система? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 11 comments 0 votes Answered
Мога ли да продължа да отчитам продажбите в софтуер и да отпечатвам касова бележка на касов апарат? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 3 comments 0 votes Answered