Дискусия относно промени в Наредба Н-18, регламентираща реда за използване на фискални устройства и софтуери за управление на продажбите в търговски обекти.

Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
Каталожна търговия чрез онлайн магазин, СУПТО, ФУ и Наредба № Н-18 Blagoicho 6 comments 0 votes Answered
Фирма с един търговски обект/магазин, склад и онлайн магазин Adelina Radeva 3 comments 0 votes Answered
Връзка между Cloud софтуер и ФУ Georgi Mihaylov 17 comments 0 votes Answered
Приключена и неприключена продажба Венцислав Симеонов 5 comments 0 votes Answered
Дебитни известия Кирил Тонев 4 comments 0 votes Answered
Стар Софтуер Ivan Marinov 2 comments 0 votes Answered
Смяна на ФУ и генериранет на УНП Mariya Savova 2 comments 0 votes Answered
Наличието на резервно ФУ в ТО Mariya Savova 1 comment 0 votes Answered
Издаване на фактури в обекти без софтуер Andrei Dimitrov 1 comment 0 votes Answered
Отдалечено управление на касов апарат Andrei Dimitrov 3 comments 0 votes Answered
Може ли да се издаде фактура без да имам открита продажба? Desislava Karaketukova 1 comment 0 votes Answered
Производител с ERP и отделна система за разносна търговия (въпрос от Tommy Tomev) Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Продажба в не-СУПТО обект, а плащане в ТО без софтуер. Има ли нужда от СУПТО? (въпрос от Tommy Tomev) Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Генериране на УНП при взимане на заявка с мобилно у-во (въпрос от Tommy Tomev) Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Интегрирана система и СУПТО Peter Kostov 7 comments 0 votes Answered
Трябва ли да се генерира УНП при плащане по банков път? (въпрос от Desislava Karaketukova) Ivan Argentinski [ERP.BG] 4 comments 0 votes Answered
СУПТО до поддържа интерфейс на Български Pavlina Petrova 1 comment 0 votes Answered
СУПТО няма вградена функционалност за изтриване на записи от База - данни Pavlina Petrova 2 comments 0 votes Answered
Входящи фактури, платени в брой от 1-ви Април 2019 … до следващата промяна на нормативната уредба Ivailo Kolchev 1 comment 0 votes Answered
Издаване на ФБ при продажба с карта онлайн Георги Иванов 7 comments 0 votes Answered
СУПТО и проформа-фактура AtanasK 1 comment 0 votes Answered
Промяна на цени Kiril Petrov 1 comment 0 votes Answered
Едновременна работа на онлайн и физически магазин. Rashev 5 comments 0 votes Answered
Комбинации с back и front office системи Vladislav Kosev 8 comments 0 votes Answered
Какво означава "лицензирано СУПТО"? (въпрос от Denitsa Popova) Ivan Argentinski [ERP.BG] 2 comments 0 votes Answered
Плащане през изипей или фастпей брои ли се за плащане в брой (въпрос от Иван Иванов) Ivan Argentinski [ERP.BG] 2 comments 0 votes Answered
Онлайн търговец, СУПТО и Наредба N18 Rashev 2 comments 0 votes Answered
Електронен магазин и свързване с ФУ magbor 7 comments 1 vote Answered
Наредба Н-18 за фирмите с разносна търговия Georgi Kamburov 8 comments 1 vote Answered
Какво означава забраната за "дублираща функционалност"? Ivan Argentinski [ERP.BG] 7 comments 0 votes Answered