Дискусия относно промени в Наредба Н-18, регламентираща реда за използване на фискални устройства и софтуери за управление на продажбите в търговски обекти.

Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
Дистрибуторска фирма и Н-18 Georgi Kamburov 18 comments 0 votes None
Ново предложения - "електронни фискални бележки" ?! Rashev 4 comments 0 votes Answered
@мейл клиента СУПТО ли е? Митко Димитров 1 comment 0 votes Answered
Основни аргументи за отмяна на срока 31.03.2019,от Наредба 18, със задание за разработка Приложение 29 Sonya Ivanova 0 comments 0 votes Completed
Кога един онлайн магазин е СУПТО? Ivan Argentinski [ERP.BG] 9 comments 0 votes Answered
Онлайн магазин може ли да избегне разпоредбите на Н-18 защото "няма ТО"? Ivan Argentinski [ERP.BG] 2 comments 0 votes Answered
Кредитни известия (сторниране на продажби) Сашка Маринова 5 comments 0 votes None
Какво ще стане ако фирми не искат фактури, а доставчиците изписват фактури на други фирми? Търговец Търговски 4 comments 0 votes Answered
Каталожна търговия чрез онлайн магазин, СУПТО, ФУ и Наредба № Н-18 Blagoicho 6 comments 0 votes Answered
Фирма с един търговски обект/магазин, склад и онлайн магазин Adelina Radeva 3 comments 0 votes Answered
Връзка между Cloud софтуер и ФУ Georgi Mihaylov 17 comments 0 votes Answered
Приключена и неприключена продажба Венцислав Симеонов 5 comments 0 votes Answered
Дебитни известия Кирил Тонев 4 comments 0 votes Answered
Стар Софтуер Ivan Marinov 2 comments 0 votes Answered
Смяна на ФУ и генериранет на УНП Mariya Savova 2 comments 0 votes Answered
Наличието на резервно ФУ в ТО Mariya Savova 1 comment 0 votes Answered
Издаване на фактури в обекти без софтуер Andrei Dimitrov 1 comment 0 votes Answered
Отдалечено управление на касов апарат Andrei Dimitrov 3 comments 0 votes Answered
Може ли да се издаде фактура без да имам открита продажба? Desislava Karaketukova 1 comment 0 votes Answered
Производител с ERP и отделна система за разносна търговия (въпрос от Tommy Tomev) Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Продажба в не-СУПТО обект, а плащане в ТО без софтуер. Има ли нужда от СУПТО? (въпрос от Tommy Tomev) Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Генериране на УНП при взимане на заявка с мобилно у-во (въпрос от Tommy Tomev) Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Интегрирана система и СУПТО Peter Kostov 7 comments 0 votes Answered
Трябва ли да се генерира УНП при плащане по банков път? (въпрос от Desislava Karaketukova) Ivan Argentinski [ERP.BG] 4 comments 0 votes Answered
СУПТО до поддържа интерфейс на Български Pavlina Petrova 1 comment 0 votes Answered
СУПТО няма вградена функционалност за изтриване на записи от База - данни Pavlina Petrova 2 comments 0 votes Answered
Входящи фактури, платени в брой от 1-ви Април 2019 … до следващата промяна на нормативната уредба Ivailo Kolchev 1 comment 0 votes Answered
Издаване на ФБ при продажба с карта онлайн Георги Иванов 7 comments 0 votes Answered
СУПТО и проформа-фактура AtanasK 1 comment 0 votes Answered
Промяна на цени Kiril Petrov 1 comment 0 votes Answered