Дискусия относно промени в Наредба Н-18, регламентираща реда за използване на фискални устройства и софтуери за управление на продажбите в търговски обекти.

Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by recent activity Newest post Recent activity Votes Comments
Генериране на УНП при взимане на заявка с мобилно у-во (въпрос от Tommy Tomev) Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Трябва ли да се генерира УНП при плащане по банков път? (въпрос от Desislava Karaketukova) Ivan Argentinski [ERP.BG] 4 comments 0 votes Answered
Издаване на ФБ при продажба с карта онлайн Георги Иванов 7 comments 0 votes Answered
СУПТО до поддържа интерфейс на Български Pavlina Petrova 1 comment 0 votes Answered
СУПТО няма вградена функционалност за изтриване на записи от База - данни Pavlina Petrova 1 comment 0 votes Answered
Входящи фактури, платени в брой от 1-ви Април 2019 … до следващата промяна на нормативната уредба Ivailo Kolchev 1 comment 0 votes Answered
Електронен магазин и свързване с ФУ magbor 7 comments 1 vote Answered
СУПТО и проформа-фактура AtanasK 1 comment 0 votes Answered
В кои обекти трябва да се ползва лицензирано СУПТО и за кои - не? Ivan Argentinski [ERP.BG] 7 comments 0 votes Answered
Какво означава "лицензирано СУПТО"? (въпрос от Denitsa Popova) Ivan Argentinski [ERP.BG] 2 comments 0 votes Answered
Промяна на цени Kiril Petrov 1 comment 0 votes Answered
Комбинации с back и front office системи Vladislav Kosev 4 comments 0 votes Answered
Онлайн търговец, СУПТО и Наредба N18 Rashev 2 comments 0 votes Answered
Мога ли да отчитам продажбите в back-office в не-лицензирана система? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 5 comments 0 votes Answered
Мога ли да продължа да отчитам продажбите в софтуер и да отпечатвам касова бележка на касов апарат? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 3 comments 0 votes Answered
При много плащания по една продажба, трябва ли да се генерират отделни УНП? Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Трябва ли да осигурявам достъп до бекъпите/архивите на софтуера за управление на продажбите? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Как да предотвратя софтуерът да печата думата „Фискален“? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 1 comment 1 vote Answered
Може ли на ФУ да се отпечата УНП за друго ФУ? Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Колко често трябва да се подновява лицензът на СУПТО и съответно да се декларира в НАП? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Мога ли да тествам търговски софтуери? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered