Дискусия относно промени в Наредба Н-18, регламентираща реда за използване на фискални устройства и софтуери за управление на продажбите в търговски обекти.

Show not planned All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments