Дискусия относно промени в Наредба Н-18, регламентираща реда за използване на фискални устройства и софтуери за управление на продажбите в търговски обекти.

Show no status All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
Формиране на сторно касов бон Венцислав Симеонов 0 comments 0 votes None
Какви са изискванията за свързване на СУПТО с НАП ? Vasil Dimitrov 0 comments 0 votes None
Дистрибуторска фирма и Н-18 Georgi Kamburov 18 comments 0 votes None
Кредитни известия (сторниране на продажби) Сашка Маринова 5 comments 0 votes None