Дискусия относно промени в Наредба Н-18, регламентираща реда за използване на фискални устройства и софтуери за управление на продажбите в търговски обекти.

Show no status All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
Трябва ли за продажба, по която плащането е по банков път, да се генерира УНП? Ekaterina Velikova 2 comments 0 votes None
Плащане в брой в ЕС Anelia Dngelova 2 comments 0 votes None
клиентски поръчки и дата на откриване на продажбата Evlogi Rusev 4 comments 0 votes None
дата на откриване на продажбата Evlogi Rusev 0 comments 0 votes None
Изпълним файл за БД под macOS O. Ivanov 0 comments 0 votes None
Формиране на сторно касов бон Венцислав Симеонов 0 comments 0 votes None
Какви са изискванията за свързване на СУПТО с НАП ? Vasil Dimitrov 0 comments 0 votes None
Дистрибуторска фирма и Н-18 Georgi Kamburov 18 comments 0 votes None
Кредитни известия (сторниране на продажби) Сашка Маринова 5 comments 0 votes None