Дискусия относно промени в Наредба Н-18, регламентираща реда за използване на фискални устройства и софтуери за управление на продажбите в търговски обекти.

Show no status All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
Изпълним файл за БД под macOS O. Ivanov 0 comments 0 votes None
Формиране на сторно касов бон Венцислав Симеонов 0 comments 0 votes None
Какви са изискванията за свързване на СУПТО с НАП ? Vasil Dimitrov 0 comments 0 votes None
Дистрибуторска фирма и Н-18 Georgi Kamburov 18 comments 0 votes None
Кредитни известия (сторниране на продажби) Сашка Маринова 5 comments 0 votes None