Дискусия относно промени в Наредба Н-18, регламентираща реда за използване на фискални устройства и софтуери за управление на продажбите в търговски обекти.

Show completed All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by comments Newest post Recent activity Votes Comments
Основни аргументи за отмяна на срока 31.03.2019,от Наредба 18, със задание за разработка Приложение 29 Sonya Ivanova 0 comments 0 votes Completed