Дискусия относно промени в Наредба Н-18, регламентираща реда за използване на фискални устройства и софтуери за управление на продажбите в търговски обекти.

Show completed All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
дата на откриване на продажбата Evlogi Rusev 0 comments 0 votes Completed
Разносната търговия е продажба извън търговския обект, а СУПТО е в обекта по дефиниция O. Ivanov 1 comment 0 votes Completed
Основни аргументи за отмяна на срока 31.03.2019,от Наредба 18, със задание за разработка Приложение 29 Sonya Ivanova 0 comments 0 votes Completed