Дискусия относно промени в Наредба Н-18, регламентираща реда за използване на фискални устройства и софтуери за управление на продажбите в търговски обекти.

Show answered All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
Какво представляват промените по Наредба Н-18 от 2019 г. и засягат ли ме? Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Какъв е срокът, в който влизат в сила новите промени по Наредба Н-18 за 2019-та година? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 2 comments 0 votes Answered
Кои са най-често срещаните съкращения и понятия в Наредба Н-18? Ivelin Ivanov [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Кои стандартни бизнес практики ще трябва да се променят с промените в Наредба Н-18? Ivan Argentinski [ERP.BG] 1 comment 0 votes Answered
Производствени фирми Evlogi Rusev 2 comments 0 votes Answered
Нужна ли е регистрация на софтуера ми в НАП? Борислав Ганев 1 comment 0 votes Answered
Продажби извършвани в брой и по банка Василена Златарева 7 comments 0 votes Answered
Много сметки с едно плащане Kondev 3 comments 0 votes Answered
частично сторно на частично платена продажба в брой Evlogi Rusev 8 comments 0 votes Answered
Архивиране според Наредба Н-18 O. Ivanov 3 comments 0 votes Answered
Уникален номер на продажба Yana A Kambitova 4 comments 0 votes Answered
Реален и електронен магазин Михаила Тинчева 4 comments 0 votes Answered
Онлайн магазин, продажби с наложен платеж и лицензирани "пощенски парични преводи"? Rashev 3 comments 0 votes Answered
Как трябва да се оформя ФБ при частично/авансово плащане? Ivan Argentinski [ERP.BG] 4 comments 0 votes Answered
Ново предложения - "електронни фискални бележки" ?! Rashev 4 comments 0 votes Answered
@мейл клиента СУПТО ли е? Митко Димитров 1 comment 0 votes Answered
Кога един онлайн магазин е СУПТО? Ivan Argentinski [ERP.BG] 6 comments 0 votes Answered
Онлайн магазин може ли да избегне разпоредбите на Н-18 защото "няма ТО"? Ivan Argentinski [ERP.BG] 2 comments 0 votes Answered
Какво ще стане ако фирми не искат фактури, а доставчиците изписват фактури на други фирми? Търговец Търговски 4 comments 0 votes Answered
Каталожна търговия чрез онлайн магазин, СУПТО, ФУ и Наредба № Н-18 Blagoicho 6 comments 0 votes Answered
Фирма с един търговски обект/магазин, склад и онлайн магазин Adelina Radeva 3 comments 0 votes Answered
Връзка между Cloud софтуер и ФУ Georgi Mihaylov 17 comments 0 votes Answered
Приключена и неприключена продажба Венцислав Симеонов 5 comments 0 votes Answered
Дебитни известия Кирил Тонев 4 comments 0 votes Answered
Стар Софтуер Ivan Marinov 2 comments 0 votes Answered
Смяна на ФУ и генериранет на УНП Mariya Savova 2 comments 0 votes Answered
Наличието на резервно ФУ в ТО Mariya Savova 1 comment 0 votes Answered
Издаване на фактури в обекти без софтуер Andrei Dimitrov 1 comment 0 votes Answered
Отдалечено управление на касов апарат Andrei Dimitrov 3 comments 0 votes Answered
Може ли да се издаде фактура без да имам открита продажба? Desislava Karaketukova 1 comment 0 votes Answered