Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
Експедиране на (леко) недовършени Изделия Ivailo Kolchev 0 comments 0 votes None
Документация за Доверени приложения и Общности Ivailo Kolchev 0 comments 0 votes None
Инструкция за работа със СУПТО Zhenya Stefanova 1 comment 0 votes Answered
Текст за принтиране върху касов бон Zhenya Stefanova 3 comments 0 votes Answered
Документация за работа с баркод система GS1-128 Zhenya Stefanova 1 comment 0 votes None
Връщане на стоки по продажби без УНП Stefan Nikolov 3 comments 0 votes None
Документация относно GDPR модула и одитните записи Mohamed Rifay 0 comments 1 vote None
Изписване на материали за производство с Отрицателно Количество (разпад) Ivailo Kolchev 1 comment 0 votes None
Анулиране на поддокументи при промяна на статус на родителски документ Мария Говедарова 14 comments 5 votes Not planned
СЕБЕСТОЙНОСТ: Кефициент за разпределяне според себестойност на линията Stefan Nikolov 1 comment 0 votes Answered
Къде в Е1 може да се запише код на продукт срещу стойност на ПХ за продукт? Ivailo Kolchev 1 comment 0 votes None
Списък на поддържани Фискални устройства от Е1 mobile (Android) във връзка с Н-18 Georgi Kamburov 1 comment 1 vote None
Документ: поле Само за планиране (PlanningOnly) Ivailo Kolchev 4 comments 1 vote Answered
Редактиране на отчет "Инвентарна книга - базов" Mariya Savova 2 comments 2 votes Answered
Разпознаване на Сериен номер при пейст в панел Входни данни на навигатор Изпълняване на складови нареждания Tihomira Hristozova [ERP.BG] 5 comments 0 votes Not planned
Одитни записи за продукти Mariya Savova 1 comment 0 votes Answered
Списък на поддържани Фискални принтери от Е1 във връзка с Н-18 Georgi Kamburov 45 comments 0 votes None
Принтиране на касови бележки на няколко касови апарата и няколко принтери за фактурите Andrei Dimitrov 3 comments 0 votes None
Опция Завършен в Получаване на стоки по Нар. за закупуване Teodora Rakova 5 comments 2 votes Completed
Планирано производствено нареждане с планиран отчет за продукция - нулиране на количество Mariya Savova 2 comments 1 vote Answered
Проблем с използването на support.erp.bg Mariya Savova 2 comments 1 vote None
Показване на [_Database] в Изглед на отпечатка, така както се показва в Отчет Ivailo Kolchev 1 comment 0 votes None
отделни права за пускане на складови разписки с количество и складови разписки само за стойност Mariya Savova 1 comment 3 votes None
Показване и печат на снимка, прикачена към потребителска характеристика Georgi Kaloferov 3 comments 0 votes Answered
Автоматичен Import на Фактури от Доставчик в Е1 Ivailo Kolchev 5 comments 2 votes None
Изпълнение на складови нареждания и складови места Teodora Rakova 2 comments 0 votes Answered
Филтриране по сумарен ред в отпечатка Teodora Rakova 2 comments 0 votes Answered
Отразяване на КИ-покупка в Интрастат Teodora Rakova 0 comments 0 votes None
Скрито копие във вграден мейл клиент Teodora Rakova 1 comment 0 votes Answered
Проверка за надвишаване на кредитен лимит Teodora Rakova 3 comments 0 votes Answered