Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
СЕБЕСТОЙНОСТ: Кефициент за разпределяне според себестойност на линията Stefan Nikolov 1 comment 0 votes Answered
Къде в Е1 може да се запише код на продукт срещу стойност на ПХ за продукт? Ivailo Kolchev 1 comment 0 votes None
Списък на поддържани Фискални устройства от Е1 mobile (Android) във връзка с Н-18 Georgi Kamburov 1 comment 1 vote None
Документ: поле Само за планиране (PlanningOnly) Ivailo Kolchev 4 comments 1 vote Answered
Редактиране на отчет "Инвентарна книга - базов" Mariya Savova 2 comments 2 votes Answered
Разпознаване на Сериен номер при пейст в панел Входни данни на навигатор Изпълняване на складови нареждания Tihomira Hristozova [ERP.BG] 2 comments 0 votes None
Одитни записи за продукти Mariya Savova 1 comment 0 votes Answered
Списък на поддържани Фискални принтери от Е1 във връзка с Н-18 Georgi Kamburov 39 comments 0 votes None
Принтиране на касови бележки на няколко касови апарата и няколко принтери за фактурите Andrei Dimitrov 3 comments 0 votes None
Опция Завършен в Получаване на стоки по Нар. за закупуване Teodora Rakova 4 comments 2 votes None
Планирано производствено нареждане с планиран отчет за продукция - нулиране на количество Mariya Savova 2 comments 1 vote Answered
Проблем с използването на support.erp.bg Mariya Savova 2 comments 1 vote None
Показване на [_Database] в Изглед на отпечатка, така както се показва в Отчет Ivailo Kolchev 1 comment 0 votes None
отделни права за пускане на складови разписки с количество и складови разписки само за стойност Mariya Savova 1 comment 3 votes None
Показване и печат на снимка, прикачена към потребителска характеристика Georgi Kaloferov 3 comments 0 votes Answered
Автоматичен Import на Фактури от Доставчик в Е1 Ivailo Kolchev 5 comments 2 votes None
Изпълнение на складови нареждания и складови места Teodora Rakova 2 comments 0 votes Answered
Филтриране по сумарен ред в отпечатка Teodora Rakova 2 comments 0 votes Answered
Отразяване на КИ-покупка в Интрастат Teodora Rakova 0 comments 0 votes None
Скрито копие във вграден мейл клиент Teodora Rakova 1 comment 0 votes Answered
Проверка за надвишаване на кредитен лимит Teodora Rakova 3 comments 0 votes Answered
Групиране по домейн атрибут/калк.атрибут Georgi Kaloferov 3 comments 2 votes Completed
Report Designer: Възможност за въвеждане на Expression в сумарен ред Teodora Rakova 1 comment 1 vote None
Отрицателна складова наличност към задна дата Teodora Rakova 1 comment 3 votes None
Себестойност: зареждане на голям брой редове Mariya Savova 12 comments 1 vote Answered
Молба: Документация: Добавяне на документация за алгоритъма за навигатор Получаване стоки по нареждания за закупуване Georgi Kaloferov 4 comments 0 votes Answered
Нефункционално нововъведение във версия 2018 - полета с дати в грид Mohamed Rifay 16 comments 4 votes Answered
Форум ERP.BG: Предложение: Добавяне на подраздели Georgi Kaloferov 4 comments 1 vote Answered
Възможност за генериране на пореден номер в потр. х-ка Mohamed Rifay 1 comment 1 vote None
„Заключване“ Само за четене на стойността и описанието на ПХ във всички документи, в които участва, независимо от статуса им. Ivailo Kolchev 1 comment 0 votes Answered