Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
Възможност за разширяване надолу на панел Калкулирани атрибути - изрази Georgi Kaloferov 5 comments 2 votes None
Ограничаване на права до панел "Идентификация" в дефиницията на продукта Aleksandar Tsvetanov 1 comment 1 vote None
Добавяне на поле "Запис" в критерии за филтриране в навигатор Продукти Stefan Nikolov 0 comments 3 votes None
СУПТО-клиент - прехвърляне на дефинирани потребителски изгледи Zhenya Stefanova 1 comment 0 votes None
Бутон "Печат"(F7): Затваря старата продажба и Отваря нова Aleksandar Tsvetanov 3 comments 2 votes None
Продажба: Панел "Изпълянване на складови нареждания" Aleksandar Tsvetanov 3 comments 0 votes Not planned
Показване на системен код на продукт във файл за експорт от EnterpriseOne Exchange Stefan Nikolov 2 comments 1 vote Planned
Права на достъп: Ограничаване на Търговците според избрания в дефиницията им Филиал Aleksandar Tsvetanov 0 comments 5 votes None
Производство разпадане на изделия по технология Georgi Kamburov 4 comments 2 votes None
Да се покаже поле Доставяне на клиент в навигатор Оферти Zhenya Stefanova 0 comments 2 votes None
Дата на документ да не може да бъде по-малка от дата на родителски документ Zhenya Stefanova 4 comments 1 vote Planned
Въпрос: Деактивиране на ресурс Теодора Савова 5 comments 1 vote None
Групова промяна на артикул /атрибут/ Atanas Desev 11 comments 0 votes None
Добавяне на поле „Номер на ред от Главна технология“ или „Име на съставка от Главна технология“ в редовете за съставки на Технология Ivailo Kolchev 0 comments 1 vote None
Панел Непокрити платежни искания: Добавяне на Платежни искания в "Настройка на полета" Aleksandar Tsvetanov 0 comments 2 votes None
Външно приложение (ВП) за Ред(ове) от ПАНЕЛ Редове на Документ Ivailo Kolchev 2 comments 2 votes Answered
Изтриване на редове в Производствено нареждане Мария Говедарова 4 comments 3 votes Answered
В справки добавяне на няколко допълнителни мерни еденици Georgi Kamburov 2 comments 1 vote None
Фактури: Автоматично попълване на Платежна сметка от дефиницията на Клиента Aleksandar Tsvetanov 4 comments 1 vote None
Multi Language на системни полета в Е1 Aleksandar Tsvetanov 7 comments 0 votes Answered
Преизчисление на доп. суми на продажба след промяна на ед.цена с бизнес правило Zhenya Stefanova 24 comments 1 vote None
Искане за разработка: Ценообразуване: Добавяне на опция за използване на % надценка. Georgi Georgiev 0 comments 7 votes None
Трансфер на стока: Нова генерация за Нареждане за заприхождаване при трансфер само за изписаните количества без планиране на остатъка Georgi Kaloferov 0 comments 4 votes None
Нов тип действие при потребителските Бизнес правила - WARNING Stefan Nikolov 2 comments 7 votes Planned
Вграждане на task scheduler Atanas Desev 4 comments 3 votes Answered
Поддръжка на flexgrid и thumbnails Е1 POS приложението Atanas Desev 8 comments 2 votes None
Ремонт на съобщението за грешка при пускане на Отет за работа, Ivailo Kolchev 3 comments 1 vote Answered
VisualPasteDisabled по потребител Mariya Savova 12 comments 7 votes Completed
Създаване на нов сертификат през дефиницията на партида Georgi Kaloferov 0 comments 1 vote None
Добавяне на поле "Завършен"(тикче) в редове на Нареждане за закупуване Aleksandar Tsvetanov 1 comment 2 votes None