Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
Преизчисление на доп. суми на продажба след промяна на ед.цена с бизнес правило Zhenya Stefanova 4 comments 0 votes None
Искане за разработка: Ценообразуване: Добавяне на опция за използване на % надценка. Georgi Georgiev 0 comments 7 votes None
Трансфер на стока: Нова генерация за Нареждане за заприхождаване при трансфер само за изписаните количества без планиране на остатъка Georgi Kaloferov 0 comments 3 votes None
Нов тип действие при потребителските Бизнес правила - WARNING Stefan Nikolov 2 comments 6 votes Planned
Вграждане на task scheduler Atanas Desev 4 comments 3 votes Answered
Поддръжка на flexgrid и thumbnails Е1 POS приложението Atanas Desev 6 comments 2 votes None
Ремонт на съобщението за грешка при пускане на Отет за работа, Ivailo Kolchev 3 comments 1 vote Answered
VisualPasteDisabled по потребител Mariya Savova 12 comments 7 votes Completed
Създаване на нов сертификат през дефиницията на партида Georgi Kaloferov 0 comments 1 vote None
Добавяне на поле "Завършен"(тикче) в редове на Нареждане за закупуване Aleksandar Tsvetanov 1 comment 2 votes None
Системна проверка за съвпадение на склад за складово място и склад в шапката на документ тип Трансферно нареждане Stefan Nikolov 0 comments 4 votes None
" createadjustment да го има в новото - Domain API" Ivailo Kolchev 5 comments 1 vote Planned
Потребителски бизнес правила: Добавяне на събитие "Change of state" което да работи само при първата смяна на статуса Georgi Kaloferov 1 comment 7 votes None
Източници на данни: Възможност за възстановяване на предишни версии на източници на данни Georgi Kaloferov 1 comment 1 vote Answered
Да се направи говорящ текстът на грешката Value cannot be null. Parameter name: DestinationUnit Zhenya Stefanova 3 comments 2 votes None
В "дефиниция продукти" показване на последните редове на покупки Georgi Kamburov 1 comment 2 votes Answered
В "дефиниция продукти" показване на последните редове на продажби Georgi Kamburov 7 comments 3 votes Completed
В "дефиниция продукти" показване само на не-нулевите налични количества. Georgi Kamburov 1 comment 3 votes Planned
Консолидация на няколко документа за инвентаризация Zhenya Stefanova 8 comments 3 votes Answered
Визуализация на маркирани продукти / променени редове при инвентаризация Zhenya Stefanova 2 comments 4 votes None
Производствено нареждане - Наредено и Потвърдено количество Mariya Savova 0 comments 2 votes None
Конфигурации: Да се добави панел "История на промените" Aleksandar Tsvetanov 1 comment 2 votes Planned
При създаване на партида от ред на продажба да попълва автоматично код на продукт Stefan Nikolov 1 comment 4 votes Planned
Характеристики за Редове на Отчет за продукция Aleksandar Tsvetanov 1 comment 2 votes Answered
Документ Себестойност - панел Себестойност - добавяне на филтри по потребителски характеристики на документ складова разписка Mariya Savova 2 comments 3 votes None
Документ Себестойност - панел Продукция - добавяне на информация за Документ складова разписка Mariya Savova 0 comments 3 votes None
Документ Извлечение - добавяне на функция Попълване на суми от Excel файл Mariya Savova 5 comments 6 votes None
Допълване на валидация R27357 CheckSlipLineAmounts с Номер по ред Mariya Savova 4 comments 2 votes Answered
Ускоряване на зареждането на панел Непокрити платежни искания в док. Плащане и док. Извлечение Mariya Savova 12 comments 2 votes None
Функция Фактуриране - Първо плащане, дата и Последно плащане, дата Mariya Savova 5 comments 6 votes Completed