Тук потребителите могат да споделят своите калкулирани атрибути и да търсят вече готови такива за своите нужди.

Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by comments Newest post Recent activity Votes Comments
КА за Единична цена и Сума на линия в Изпълнение на складови нареждания Ivailo Kolchev 7 comments 1 vote None
Минималната дата на завеждане на Покупни фактури от минали периоди Ivailo Kolchev 3 comments 0 votes None
Сума на Покупките в б.м.е за последните 6М в General.Products.Products Ivailo Kolchev 3 comments 1 vote None
Целева наличност от Метод за набавяне на продукти по подразбиране в продукт Ivailo Kolchev 3 comments 0 votes None
Идентификационен код Доставчик (ЕИК) Ivailo Kolchev 3 comments 0 votes None
КА за Дата на Предходната Фактура от същата номерация („кочан“) Ivailo Kolchev 2 comments 0 votes None
Калкулиран атрибут за попълване на информация при смяна на статус на документ Stoyan Demirev 2 comments 0 votes None
Извеждане на допълнителен код на продукт в Навигатор Текущи складови наличности Rusi Monov 2 comments 0 votes None
калкулирани атрибути: IIF да може да има различни типове стойности в True и False клаузите Zhenya Stefanova 2 comments 1 vote Answered
Атрибут за формиране на "Исторически данни JSON" по стойности въведени в характеристики Ivelin Ivanov [ERP.BG] 0 comments 0 votes None
Проверка на Текущото надвишение на Кредитен лимит на Клиент по Фактури и Поръчки ПРЕДИ пускане на Нареждане за експедиция. Ivailo Kolchev 0 comments 0 votes None
Банкова сметка по подразбиране на Субект Ivailo Kolchev 0 comments 1 vote None
Проверка за дата на валутна директория и създаване на различни курсове по подразбиране Ivailo Kolchev 0 comments 2 votes None
Проверка и уведомление при определен тип продукти във фактура Mohamed Rifay 0 comments 1 vote None