Тук потребителите могат да споделят своите калкулирани атрибути и да търсят вече готови такива за своите нужди.

Show answered All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
калкулирани атрибути: IIF да може да има различни типове стойности в True и False клаузите Zhenya Stefanova 2 comments 1 vote Answered