Тук потребителите могат да споделят своите калкулирани атрибути и да търсят вече готови такива за своите нужди.

Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
КА за Телефон на Получател извлечен в Документ от ПХ с тип данни за позволени стойности Служители на фирми Ivailo Kolchev 5 comments 0 votes None
Статус на Отчет за работа (ОР) в Пуснато Производствено нареждане (ПН) и неговия прочит през /api/domain/querybuilder Ivailo Kolchev 0 comments 0 votes None
КА за Дата на Предходната Фактура от същата номерация („кочан“) Ivailo Kolchev 2 comments 0 votes None
Атрибут за формиране на "Исторически данни JSON" по стойности въведени в характеристики Ivelin Ivanov [ERP.BG] 0 comments 0 votes None
Калкулиран атрибут за попълване на информация при смяна на статус на документ Stoyan Demirev 2 comments 0 votes None
Минималната дата на завеждане на Покупни фактури от минали периоди Ivailo Kolchev 3 comments 0 votes None
Проверка на Текущото надвишение на Кредитен лимит на Клиент по Фактури и Поръчки ПРЕДИ пускане на Нареждане за експедиция. Ivailo Kolchev 0 comments 0 votes None
Сума на Покупките в б.м.е за последните 6М в General.Products.Products Ivailo Kolchev 3 comments 1 vote None
Банкова сметка по подразбиране на Субект Ivailo Kolchev 0 comments 1 vote None
КА за Единична цена и Сума на линия в Изпълнение на складови нареждания Ivailo Kolchev 7 comments 1 vote None
Извеждане на допълнителен код на продукт в Навигатор Текущи складови наличности Rusi Monov 2 comments 0 votes None
Целева наличност от Метод за набавяне на продукти по подразбиране в продукт Ivailo Kolchev 3 comments 0 votes None
калкулирани атрибути: IIF да може да има различни типове стойности в True и False клаузите Zhenya Stefanova 2 comments 1 vote Answered
Проверка за дата на валутна директория и създаване на различни курсове по подразбиране Ivailo Kolchev 0 comments 2 votes None
Идентификационен код Доставчик (ЕИК) Ivailo Kolchev 3 comments 0 votes None
Проверка и уведомление при определен тип продукти във фактура Mohamed Rifay 0 comments 1 vote None