Тук потребителите могат да споделят своите калкулирани атрибути и да търсят вече готови такива за своите нужди.

Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
Сума на Покупките в б.м.е за последните 6М в General.Products.Products Ivailo Kolchev 3 comments 1 vote None
Банкова сметка по подразбиране на Субект Ivailo Kolchev 0 comments 1 vote None
КА за Единична цена и Сума на линия в Изпълнение на складови нареждания Ivailo Kolchev 6 comments 1 vote None
Извеждане на допълнителен код на продукт в Навигатор Текущи складови наличности Rusi Monov 2 comments 0 votes None
Целева наличност от Метод за набавяне на продукти по подразбиране в продукт Ivailo Kolchev 3 comments 0 votes None
калкулирани атрибути: IIF да може да има различни типове стойности в True и False клаузите Zhenya Stefanova 2 comments 1 vote Answered
Проверка за дата на валутна директория и създаване на различни курсове по подразбиране Ivailo Kolchev 0 comments 2 votes None
Идентификационен код Доставчик (ЕИК) Ivailo Kolchev 3 comments 0 votes None
Проверка и уведомление при определен тип продукти във фактура Mohamed Rifay 0 comments 1 vote None