Тук разработчиците партньори могат да запознаят потребителите със своите приложения.

Show all All Planned Not planned Completed Answered No status Sort by newest post Newest post Recent activity Votes Comments
Уеб приложение за промяна на стандартна себестойност в технология Aleksandar Tsvetanov 0 comments 0 votes None
Софтуер за управление на РЕСТОРАНТ Georgi Kamburov 3 comments 2 votes None
Групова промяна на дата падеж на платежни искания Ivailo Kolchev 1 comment 4 votes None
Уеб приложение за изпращане на фактури "C Faktura" Radoslav Nedyalkov 5 comments 1 vote None
Уеб приложение за въвеждане на сервизни заявки и мултиплициране на сервизни дейности Aleksandar Tsvetanov 0 comments 0 votes None
Уеб приложение за изчисляване на себестойност и офертна цена на продукт/услуга Aleksandar Tsvetanov 1 comment 0 votes None
Уеб приложение за приемане на поръчки от клиенти, организация на доставките и разплащания Aleksandar Tsvetanov 0 comments 0 votes None
Уеб приложение за планиране на производство и покупки на материали Aleksandar Tsvetanov 0 comments 1 vote None
Уеб приложение за отчитане на производство с баркод четец Aleksandar Tsvetanov 0 comments 1 vote None
Е1 Календар за Android Aleksandar Tsvetanov 0 comments 2 votes None