0

Минималната дата на завеждане на Покупни фактури от минали периоди

Здравейте,

Понеже днес си приключихме ДДС-то за м.05 и се наложи да променя 05 на 06 в оградената в червено по-долу дата, се присетих … , че съм си позапуснал секцията:)

Целта на занятието е от днес насетне, каквито и Покупни фактури „от минали отчетни периоди“ да се въведат в системата те да „отидат“ в дневника за следващия отчетен период.

От само себе си, без да трябва да се цъка и внимава.

Това става благодарение на правилото:

Което използва следните 2 КА:

 

Забележки:

  1. ВОП-овете, се издават веднъж седмично, поради което типа документ е изключен от това правило. (И има аналогична комбинация от аналогичен КА и БП за тях по тип документ)
  2. Редовете за DATEDIFF са „взаимствани“ от Тихомира, за което Благодаря!

Поздрави,

Ивайло Колчев

3 comments

Please sign in to leave a comment.