0

Архивиране според Наредба Н-18

На 31.01.2019 публикувахте протокол за среща с НАП, където приложение 9 е с отговор "Приема се" от НАП. Става дума за следното предложение:

  • По-конкретно, предлагаме, „достъпът до архивна информация“ да се замени с „достъп до историческа информация, без значение дали тя се намира в архив или в оперативна база данни”.

Има ли някакво развитие по приетия текст, защото в момента подготвяме наш софтуер за деклариране и с текущия текст в наредбата "софтуерът осигурява създаване и поддържане на архив" излиза, че трябва да осигурим достъп чрез интерфейс до всички автоматични архиви на програмата за 10 години назад. Има случаи на компресирани архиви от 400-500MB, които просто не са ни нужни за повече от няколко дена назад. Такива масиви от данни (10 год. * 365 дена * 400MB), просто изискват сериозни ресурси и подръжка. В същото време БД е налична или може да се зареди от архив на приключена година. Четейки текста излиза, че софтуерът трябва да гарантира наличие на архив, а не клиента, който притежава дисковете с архивите.

Ето текущият текст от Наредбата:

17. Чрез потребителски интерфейс софтуерът осигурява достъп до създаваните чрез него данни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК. При архивиране на базата данни софтуерът осигурява създаване и поддържане на архив, както и достъп до архивните данни в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК през потребителски интерфейс.

3 comments

Please sign in to leave a comment.