0

Проверка на Текущото надвишение на Кредитен лимит на Клиент по Фактури и Поръчки ПРЕДИ пускане на Нареждане за експедиция.

Здравейте,

Става дума за един вид „разширяване“ на съществуващото в Продажбите поле „Надвишаване на лимит“ и към момента, непосредствено предхождащ този, на предаването на СМЦ-тата. Което си е съществено различно за постоянни Клиенти с множество „успоредни“ поръчки и стандартен срок на изпълнение от няколко дни до няколко седмици, в които се случва какво ли не.

Документният модел (най-общо) е Пусната Продажба – (автоматично, за целите на планирането) Нареждане за експедиция на Статус Планиран – Ръчно Пускане на Нареждането за експедиция – Изписване, Фактуриране, Плащане.

Идеята е с помощта на двете показани по-долу правила, при текущо надвишение на кредитния лимит експедицията да може да бъде разрешена (Нареждането за експедиция – Пуснато) както следва:

  1. От някои потребители (изброени поименно – за разнообразие), когато превишението на КЛ е по поръчки;
  2. Само когато потребителите със съответните права влязат в определена роля, когато превишението е по издадени Фактури.

Тъй като на поне 2 места пише колко тежка е задачата за текущо изчисление на неплатените фактури, съгласно нахвърляното тук описание ние си я записваме, заедно с разни други суми и дати в следната ПХ:

Понеже става дума за Надвишение стойностите, на които следва да се обърне внимание (Стойността на ПХ-та за фактурите и Числото преди първия знак | в Описанието й) са положителните. И се изчисляват от следния КА:

Който пък „управлява“ следните 2 БП:

Всички коментари и идеи (примерно – за извличането на Описанието на ПХ, като текст, без SELECT) са … добре дошли.

Поздрави,

Ивайло Колчев

ТРУДОлюбителЕ1

0 comments

Please sign in to leave a comment.