0

Формиране на сторно касов бон

Здравейте,

Доколкото разбрах, при формиране на сторно касов бон, на касовия апарат се подават следните данни: 


 - Причина за издаване (Операторска грешка, рекламация, намаляване на данъчната основа)

 - Номер на касовия бон, който се сторнира.

- Дата и час на издаване на касовия бон, който се сторнира.

- Номер на фискалната памет на устройството от което се издава.

Естествено се подава УНП и редовете със стоките и стойността им.

Казусът е следния:

По продажба има издадена фактура, платена  по банков път. За самата продажба има генерирано УНП, но няма издаден касов бон.

В последствие, клиента връща част от стоката, за което се формира Кредитно известие. Да кажем, че сумата е дребна и продавачът иска да върне парите в брой. В този случай издава ли се сторно бон?

Ако, да - какви параметри се подават за сторниран бон, след като няма издаден такъв.

Ако, не - как се изваждат пари от касата - със служебно теглене ли? Изобщо, при кредитно в брой, има ли задължение за прилагане на касов бон.

0 comments

Please sign in to leave a comment.