0

Онлайн магазин, продажби с наложен платеж и лицензирани "пощенски парични преводи"?

Онлайн магазин. Като част от него е защитена административна част, където се записват поръчките от публичните част и интерфейс за тяхното управление. 90% от продажбите от магазина са чрез наложен платеж. След, като е направена поръчката онлайн магазина опакова стоките, издава касова бележка на ръка и я предава със стоката на куриера ЕКОНТ за извършване на куриерската услуга. Куриера прибира парите от клиента и след два дни ги носи в офиса на онлай магазина - наложен платеж. Куриера ЕКОНТ е лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 - пощенски парични преводи. Според НАП "„Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон (например, банкови парични преводи и пощенски парични преводи), не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г."

Това значи ли, след като ЕКОНТ е лицензиран и онлайн магаззина го използва, то този онлайн магазин може да не лицензира пред НАП ситемата си като СУПТО. В случай, този начин на търговия с наложен платеж равнозначен ли е на "пощенски парични преводи" или това е друга услуга ?

 

Благодаря за помощта

С уважение Рашев

3 comments

Please sign in to leave a comment.