0

Как трябва да се оформя ФБ при частично/авансово плащане?

Имаме поръчани стоки - 10 бр. * 100 лв = 1000 лв.

Извършва се частично (или авансово) плащане от 130 лв. Какво трябва да се отпечата на ФБ?

4 comments

Please sign in to leave a comment.