0

@мейл клиента СУПТО ли е?

Здравейте,

Имам склад на едро с ФУ и СУПТО в търговския обект(магазина).

При положение че от офиса ми изпращат поръчки по @мейл, които въвеждам в СУПТО. @мейлите съдържат данни за клиента, списък от стоки(Наименование, количество, цена, обща сума). Следователно @мейл софтуера съхранява и оперира с тази информация.

Въпросите ми са два?

  1. Софтуера за изпращане/получаване на електронни писма в търговски обект, където има регистрирано фискално устройство попада ли под изискванията за СУПТО ?
  2. Ако не е СУПТО, то @мейл софтуера попада ли под изискванията на чл. 52к. ал.3 от Наредба Н 18 – Когато работата на софтуера е свързана с получаване или подаване на информация от или към други софтуери или модули от информационни системи, лицата по чл. 118, ал. 18 от ЗДДС съхраняват информацията, създавана чрез тези софтуери (модули от информационни системи), в сроковете по чл. 38, ал. 1 от ДОПК и при поискване предоставят достъп до нея с пълни права за четене и експорт на данни.“ ?

Ако отговора на някой от въпросите е "ДА" значи нямам право дори и СПАМА да си изтрия, така ли ?

Хубав ден

М.Димитров

1 comment

Please sign in to leave a comment.