0

Кога един онлайн магазин е СУПТО?

Кога един онлайн магазин, който приема плащания в брой, е СУПТО?

Ако само приема заявки, СУПТО ли е?

6 comments

Please sign in to leave a comment.