0

Връзка между Cloud софтуер и ФУ

Здравейте,
как ще осъществявате връзка между клауд базиран софтуер и ФУ, варианта познат до момента от мен е Desktop приложение на машина която слуша на определен IP адрес и порт и очаква TCP връзка от клауд софтуера, след като получи данни за бон, приложението го изпраща по COM порт към ФУ.

Други варианти?

17 comments

Please sign in to leave a comment.