0

Дебитни известия

Задължението за генриране на УНП при създаване на продажба
и по-специално как се прилага то в случай в който крайния резултат е дебитно известие към фактура.

Вариант 1: Към вече направена продажба, по която има създадена фактура, трябва, поради някаква причина да се добавят количества.
Това добавяне на количества си е продажба и трябва да се генерира УНП и на база тази продажба да издаде дебитното известие.
Т.е. за продажбата се издава дебитно.
Вариант 2: Към вече направена продажба, по която има създадена фактура, трябва поради някаква причина да се добави стойност на единичната цена.
Това не би трябвало да е продажба, а увеличаване на стойността на предходна продажба, която вече е приключила. Като това не влияе на наличността в склада, но пък си е промяна по продажбата, което е непозовлено.

Дали трябва да се генерира УНП или не във вариант 2?

4 comments

Please sign in to leave a comment.