0

Приключена и неприключена продажба

Здравейте,

При формиране на продажба  и натискане на бутон "Запис" в софтуер, който разработвам за дадена фирма, се извършват грубо казано следните действия:

- Запис на информацията за продажбата в база данни.

 - Изписват се стоките от склада.

 - Формира се парично задължение на клиента, равно на стойността на продажбата.

Самото плащане е отделно действие, което може да бъде извършено непосредствено след горните или в по-късен момент (самият момент на плащане), като самото плащане може да е и частично.

Въпросът ми е:

Кога, според Вас продажбата се счита за приключена?

 - след запис в базта, независимо има ли въведено плащане.

- след въведено плащане, макар и частично.

- след въведени плащания (едно или повече), чиято сума е равна на стойността на продажбата.

 

5 comments

Please sign in to leave a comment.