0

Смяна на ФУ и генериранет на УНП

Здравейте,

При смяна на ФУ ще бъде ли необходимо да се прави пренастройване на СУПТО, за да генерира УНП в съответствие с изискванията
на приложение 29 "Индивидуален номер на ФУ (ИНФУ)- Код на оператор - Пореден номер на продажбата" или ще бъде възможно ИНФУ да се извлича от ФУ системно от СУПТО?
Поздрави,

2 comments

Please sign in to leave a comment.