0

Наличието на резервно ФУ в ТО

Здравейте,
Според Чл. 52з. (3) "...софтуерът/ите задължително управлява/т ВСИЧКИ фискални устройства в този обект" - това изискване забранява ли наличието на резервно ФУ в ТО (със свидетелство за регистрация)?

До момента поддържането на резервни касови апарати осигуряваше непрекъснатост на процеса в случай на технически проблем с устройствата в обекта.

Поздрави,

1 comment

Please sign in to leave a comment.