0

Отдалечено управление на касов апарат

Възможно ли е касовия апарат да бъде в Плевен например и от системата в София да се пускат касови бележки на касовия апарат в Плевен, без да работи E1 в Плевен?

В случая фактурата може да излиза на печат и на двете места.

3 comments

Please sign in to leave a comment.