0

Издаване на фактури в обекти без софтуер

Здравейте,

Имам следния казус. Проблемът ми е, че нямам лицензи, подходяща техника и обучени хора за работа със софтуер в търговските ми обекти в страната (в Плевен например).

Въпросът е дали следните варианти са законни и работещи съгласно Н-18? Уточнявам, че централния офис ми е в София, където имам софтуер и касов апарат.

Вариант 1: Имам касов апарат, но нямам софтуер в Плевен 

Издавам фактурата от софтуера в София и изпращам по мейл в Плевен.

Имам ли право да издавам ръчно касова бележка в Плевен към тази фактура? До момента работя по този начин и системата работи. В Плевен нямам софтуер и би трябвало да не е проблем да издавам ръчни касови бележки.

Вариант 2: Нямам касов апарат и нямам софтуер в Плевен.

Издавам фактура и касова бележка от офиса в София. Сканирам и двете и ги изпращам по мейл в Плевен. В Плевен разпечатват фактурата и касовата бележка на принтери. В случая копието на касовата бележка ще бъде ли признато от НАП на клиента и дали копието законно се признава за разплащане? Касовата бележка ще има всички реквизити на фактурата, но ще бъде копие, а не оригиналната разпечатка от касовия апарат. 

Съответно касовата наличност ще бъде в Плевен, а не при касовия апарат в София.

Вариант 3: Имам касов апарат, но нямам софтуер в Плевен. Издавам фактура от кочан и касова бележка от касов апарат. Имам ли право по-късно тези продажби се въведа в софтуера в София, за да се води отчетност за складовите наличности? Имам ли изобщо право да издавам фактура от кочан и касова бележка в обект без софтуер, след като фирмата има други обекти с наличен софтуер?

1 comment

Please sign in to leave a comment.