0

Може ли да се издаде фактура без да имам открита продажба?

Здравейте,

ако в ERP системата имам така настроен процес, че мога да издам фактура, която не е генерирана от продажба, това наредбата позволява ли го?

Според т. 3 от приложение 29:

"3. В случаите, в които софтуерът за управление на продажби в търговски обект представлява модул от софтуер, останалите модули не могат да имат дублираща функционалност за управление на продажбите или функционалност, целяща заобикаляне на изискванията в това приложение.

Издаването на фактура води ли се дублираща функционалност, защото ако е така за вбъдеще в ERP системата задължително ще трябва да се настрои процеса да се минава първо през продажба?

1 comment

Please sign in to leave a comment.