0

Интегрирана система и СУПТО

Здравейте,

Никъде не успях да намеря конкретен отговор на следния казус:

Предприятие, състоящо се от склад, администрация и Н на брой ТО по различни населени места. Означавам склада/администрацията като бек офис (БО), а търговските обекти като фронт (ФО)

  • БО е унифицирана ЕРП система, къстъмизирана, внедрена и т.н.

  • БО е и търговски обект, извършващ 100% от продажбите си по банков път

  • всички ФО извършват продажби 100% в брой

  • всички ФО работят с приложение само по себе си абсолютно независимо от ЕРП-то

  • всеки ФО комуникира с БО посредством разработени трети модули – в БО се намира т.н. „модул „сървър, към който се обръщат всички т.н. „синхронизиращи модули“, част от всеки ФО.

  • БО предоставя номенклатури с контрагенти, артикули и ценови политики на всеки ФО. Следствие от това е, че номенклатурите във ФО се поддържат от БО от синхронизиращия модул.

  • ФО работи с локална база, която се поддържа (номенклатурите ѝ се синхронизират) от трети модул, свързващ се с БО.

 

Накратко имаме магазин и склад. Магазинът изпраща продажбите и синхронизира номенклатурите си към сървъра.

ФО недвусмислено попада под дефиницията на СУПТО. Въпросът ми е спрямо ЕРП-то. При положение, че не се извършват продажби в брой, а те биват регистрирани постфактум, това счита ли се за характеристика на СУПТО ?

Какъв спрямо СУПТО се явява допълнителният синхронизиращ модул ?

 

Благодаря

7 comments

Please sign in to leave a comment.