0

СУПТО няма вградена функционалност за изтриване на записи от База - данни

Здравейте, как разбирате изискването на наредбата, че СУПТО не трябва да има вградена функционалност за изтриване на записи от База - данни. 

Давам следния пример: СУПТО в т.нар ТО е част от цялостно ERP/CRM решение, което се използва в цялото дружество. 99% от фктурите биват плащани по банков път, и незначителна част от тях, в определена локация, само в определени случаи биват плащани в брой. За издаването на фактурите в тази локация се използва част от ЕРП-то, т.е. има част от него, която се явява СУПТО. ЕРП-решението позволява изтриване на записи, както и промяната им - голяма част от издаването на фактури се извършва от автоматизирани процеси, но въпреки това има възможности за корекции на цени или дори за изтриване на запис. В системата обаче остават логове и следи от промените и изтритите записи. Това счита ли се за "вградена функционалностза изтриване на записи от База данни", при положение, че следи остават  - става ясно, че има изтрит запис.  

Има ли тълкуване по този въпрос. 

Поздрави,

Павлина Петрова

 

2 comments

Please sign in to leave a comment.