0

Производител с ERP и отделна система за разносна търговия (въпрос от Tommy Tomev)

Tommy Tomev Today at 06:52

Производител използва ERP (счетоводство, производство, фактуриране). Производителя има собствен разнос. ERP няма мобилен модул за разносна търговия. Производителя си купува втора система с която извършва продажби чрез разносна търговия. Как ще се декларират двете СУПТО. Ако е налице дублираща фунционалност и се откаже от втората система и разносната търговия издава ръчни стокови и фактури и ФБ как следва да се регистрират продажбите в ERP и с какъв УНП? Ако УНП на продажбите се генерира от втората система следва ли те да бъдат импортирани в ERP ? Т.е. половината УНП са в едната система а другата половина в другата като в крайна сметка всички продажби влизат в ERP и от там се обработват в счетоводния модул. Ако се върви в хипотезата отделна програма за всеки обект. Цех и разнос отделни обекти ли са ?
Дали да не е по-разумно производителя да регистрира втора фирма за разносната търговия за да угоди на наредбата.

1 comment

Please sign in to leave a comment.