0

Продажба в не-СУПТО обект, а плащане в ТО без софтуер. Има ли нужда от СУПТО? (въпрос от Tommy Tomev)

 
Tommy Tomev Today at 06:24

Ако в търговския обект няма касов апарат т.е. в него не се приемат плащания в брой. Всички продажби се издават като неплатени и се доставят от шофьри с мобилни касови апарати "без стационарен обект" как следва да се тълкува тази ситуация с лицензиране на СУПТО в ТО склад ? Склада на търговския обект и склада на шофьр-доставчика различни обекти ли са ? Шофьр-доставчика е възможно да генерира и кредитно за отказана, сгрешена, недоставена стока.

1 comment

Please sign in to leave a comment.