0

Входящи фактури, платени в брой от 1-ви Април 2019 … до следващата промяна на нормативната уредба

Колкото и да не е свързано директно с темата (нашето) СУПТО:

Как може получателят на Фактура, платена в брой и съпроводена с ФБ, издаден от „касов апарат с копчета“ (т.е. без УНП, QR и т.н.) да разбере трябвало ли е ФБ да бъде издаден от ФУ или не?

Т.е. да е принципно подготвен за най-мрачния сценарий, в който данъчният казва (много по-професионално и отработено, разбира се):

Тази Фактура е с обикновен ФБ, а е трябвало да е с ФБ, издаден от ФУ, вследствие на което разхода не следва да се признава за данъчни цели … неправомерно ползван данъчен кредит …

И освен това си без шапка.

1 comment

Please sign in to leave a comment.