0

СУПТО и проформа-фактура

Ако СУПТО издава проформа-фактура трябва ли да генерира УНП в БД? Това може да е бек-офис, където основна дейност е само проформи и там няма ФУ. Означава ли това, че трябва да си купят ФУ, което никога няма да използват, но ще е необходимо за да се генерира УНП?

1 comment

Please sign in to leave a comment.