0

Издаване на ФБ при продажба с карта онлайн

Здравейте,

При приемане на плащане с карта в интернет магазин търговецът е длъжен да издаде ФБ (в хипотезта на безналично касово плащане). От новите разпоредби следва, че по същество всеки онлайн магазин е софтуер за управление на продажбите, защото поддържа артикули, количества, цена и т.н. и трябва, за да издаде въпросния ФБ да генерира УНП в момента на плащането с карта или при липса на връзка с ФУ и невъзможност за генериране на УНП да откаже регистрирането на продажбата, респективно плащането с карта. От това следват два основни проблема:

1. Софтуерът, който управлява онлайн магазина трябва да е свързан с ФУ постоянно и да не позволява извършването на плащане с карта при липса на връзка с ФУ. Чисто технологично при един онлайн магазин хостван някъде в облака как може да се осъществи надежна връзка (очевидно двупосочна) с ФУ?

2. Какво се случва в хипотезата на налична връзка с ФУ, генериране на УНП и отказ на картовото плащане от страна на доставчки на удостоверителни услуги по картовото плащане? Следва ли генерирания УНП да се запази в базата данни на онлайн магазина като анулирана продажба?

3. Ако даден тъговец използва повече от един онлайн магазин (без значение на платформата) следва ли, че всеки отделен магазин е отделен софтуер за управление на продажбите в един и същ търговски обект или са няколко търговски обекта всеки с отделен софтуер за управление на продажбите? Колко отделни ФУ трябва да има търговеца, за да обслужва повече от един онлайн магазин?

4. Ако търговецът изпозва складов софтуер различен от софтуерът, който управлява онлайн магазина/ите това дублиране на софтуера за управление на продажбите ли е?

Забележка: Въпросите засягат изключително случайте на онлайн плащане с карта директно в онлайн магазина и не засягат хипотезтата за плащане с наложен платеж, която е изяснена в друга тема.

7 comments

Please sign in to leave a comment.