0

Комбинации с back и front office системи

Привет,

 

Нашият софтуер е ERP система и съответно търсим решение за клиентите си. Повечето от тях има относително малък процент плащания в брой и основното им е по банка. ERP-то няма връзка с касов апарат и допълнително е уеб и това, заедно с други причини, значително затруднява евентуално лицензиране.

 

В този контекст обмисляме вариант, в който всъщност разполагат на въпросните работни места лицензирано СУПТО, където да се извършват продажбите, които са с касова бележка.

 

Общо взето прочетох всичко (включително https://support.erp.bg/hc/en-us/community/posts/360023711993-Какво-означава-забраната-за-дублираща-функционалност-) тук плюс основните неща в наредбата и съответно изискванията към софтуера.

 

Основният проблем като че ли се състои в това да бъде демонстрирано/показано/доказано (не знам кое), че ERP-то не дублира СУПТО. За тях не е опция да не използват ERP-то за продажби (които са по банков път), защото имат сложни специфични за тях процеси, които водят до финалния вид на продажбата, които няма как да ги има в СУПТО.

 

Съответно се чудим за:

  • изключване на функционалността в ERP системата да се въвеждат продажби в брой, включително да се издават фактури, чиито начин на плащане е в брой, т.е. такива продажби се импортират (например) един път дневно за целите на репортинга и по-нататъшна обработка, или нещо друго в тази посока.
  • Обособяването на "търговски обекти", в които въобще няма достъп до тази функционалност в ERP-то. При положение, че клиентите са в големи собствени сгради е интересна тук дефиницията на "търговски обект". Би ли могло, например това да се дефинират като етажи, или стаи, или работни места?

 

Ще се радваме да чуем мнението на останалите.

8 comments

Please sign in to leave a comment.