1

Електронен магазин и свързване с ФУ

В отговор на въпрос НАП четем: "...електронният магазин е търговски обект, от който се извършват продажби. Когато лицето, извършващо продажби чрез електронен магазин, използва за дейността си софтуер за управление на продажбите и за извършваните продажби е налице задължение за издаване на ФБ съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г., софтуерът трябва да отговаря на изискванията на наредбата, респективно, той трябва да бъде свързан с ФУ."

Казусът е: Имам ТО с ФУ свързано със СУПТО, по всички изисквания. Имам и електронен магазин, който предлага същото каквото и ТО.

Въпросите: Трябва ли да се разработва допълнителна функционалност за електронния магазин да генерира ФНП, да се свързва към ФУ, което да отпечатва ФБ в момента на SalesOrder? Как се тълкува този отговор на НАП? Има ли пример от практиката за това как потребителят кликва "купувам" и "някъде си", през интернет, се отпечатва фискален бон на ФУ, което се намира също "някъде си"....   

7 comments

Please sign in to leave a comment.