0

Промяна на цени

Цените ще се променят директно от СУпто и по този начин ще се отразяват в касовият апарат?  Касовият апарат ще се използва всъщност само като принтер. И няма да бъдат вкарвани цените на артикулите в него? 

 На касовата бележка ще пише обща сума на продажбата или ще фигурират изписаните продукти от СУПТО по артикулни имена? 

1 comment

Please sign in to leave a comment.