1

Наредба Н-18 за фирмите с разносна търговия

Как ще се отразява наредба Н-18 към фирмите с разносна търговия?

В нашия вид дейност имаме следните случаи на продажба и взимане на пари в брой:

1. Взима се поръчка от клиента, обработва се в офиса, доставя се до обекта на клиента, взимат се парите в брой.

2. Посещава се Клиента и се взимат пари в брой от вземания, които са били с отложено плащане.

3. Ексван продажба. Продава се стока директно на място при клиента и се взимат пари в брой.

4. Взима се поръчка и се взимат и пари в брой (предплащане), след това се доставя стоката.

Досега това се е извършвало с пускане на ФБ от КА програмиран "без стационарен обект". Как би трябвало да се организира това в светлината на новата наредба и ползването на Е1 ?

8 comments

Please sign in to leave a comment.