0

Онлайн търговец, СУПТО и Наредба N18

Онлайн търговец, продава само и единсвено през интернет няма физически магазин. Поръчките се правят през собствен специализран сайт, изработен по задание на търговеца. Всяка поръчка се записва в административната система с уникален номер. Търговецът изпраща стоката с касова бележка, издадена през касовия апарат на ръка, по куриер с наложен платеж. Парите се получават от куриера.

Административната част на сайта представлява web базирана система за управление на съдържанието, като в нея има модул, където се съхраняват поръчките направени онлайн, както казах с уникален номер. Тази ситема и модула към нея нямат връзка с касовия апарат на търговеца. От направените поръчки има такива които не се изпълняват - не се изпращат към клиента , не се издава касова бележка.

1. Този модул за поръчките представлява ли СУПТО ?

2. Поръчките, които не се изпълняват (и за тях няма касови бележки), биха ли могли да създадат някакви проблеми според Наредба № Н-18 ? Или за всяка поръчка трябва да се издава фискален бон ?

3. Ако този модул е СУПТО, мога ли да използвам неговия уникален номер за Уникален Номер на Продажба (УНП)? Има ли някакви правила за изграждането на УНП?

4. Кой трябва да декларира този софтуер пред НАП, като СУПТО - производителя, направил софтуера по възложение на онлайн търговеца, или собственика на софтуера онлайн търговеца?

5. Има ли някъде обобщена информация (освен Наредба № Н-18 и нейните приложения) какви реквизити трябва да съдържа касовата бележка, как се образува QR кода , тестова среда, точки за изпращане и верифициране на информацията?

6. Какъв достъп трябва да бъде предоставен на НАП до СУПТО ? До колкото рязбирам НАП трябва да имат два типа достъп - до WЕB интерфейса на модула за онлайн поръчки и директен дотъп до базата данни на системата.


6.1 Достъп до WЕB интерфейса на модула за онлайн поръчки, може ли да бъде същия които ползва и онлайн търговеца или трябва да бъде изграден някакъв нов с допълнителни изисквания?


6.2 Достъпът на НАП до WEB интерфейса на търговеца трябва ли да бъде перманентен да им се предоставят потребителско име и парола и те да могат да влизат по всяко време в системата без знанието на търговеца или достъп трябва да им се предоставя само при поискване към търговеца?


6.3 Достъпът до базата данни какъв трябва да бъде - да има приложение, което да експортва базата данни в определеn формат или може да се предостви достъп през инструментите за управление на съответните база данни (Oracle SQL Developer, PostgreSQL PgAdmin, MySQL phpMyAdmin, Microsoft SQL Server Management Studio ) ?


6.4 Достъпът до базите данни трябва да бъде постоянен НАП да притежават адреси, потребителски имена и пароли или те да им бъдат предоставяни от търговеца при поискване за определен период?


6.5 НАП трябва да има и сорс кода на системата - как се предоставя този сорс код, като архив от файловете на системата или като достъп до ситеми за управление на версите и кода - GIT, SVN ? При нова версия на системата каква е процедурата как и къде в НАП се предоставя този код?

 

 

2 comments

Please sign in to leave a comment.