0

При много плащания по една продажба, трябва ли да се генерират отделни УНП?

1 comment

Please sign in to leave a comment.