0

При едно плащане по много продажби, трябва ли да се създават отделни фискални бонове?

1 comment

Please sign in to leave a comment.