0

Колко често трябва да се подновява лицензът на СУПТО и съответно да се декларира в НАП?

1 comment

Please sign in to leave a comment.