0

Може ли да се плати по продажба, за която не е генериран УНП?

4 comments

Please sign in to leave a comment.