1

Банкова сметка по подразбиране на Субект

Крайната цел на занятието е "изготвяне на експортни файлове за онлайн банкиране" от статус на плащанията по следния сценарий:

1. Избират (маркират) се няколко платежни искания.

2. Създава се нов документ с тип данни Извлечение.

3. Чрез запис във файл на отпечатка на това извлечение се получава нужния експортен файл.

Ето го КА:

Предварително Благодаря за всички мнения, предложения ,... за:

1. КА като такъв;

2. По-добри начини за създаване на "експортни файлове за онлайн банкиране".

Особено второто:)

Поздрави,

Ивайло Колчев

0 comments

Please sign in to leave a comment.