1

КА за Единична цена и Сума на линия в Изпълнение на складови нареждания

Целта е да се изготви справка по продукт, количество и сума за:

  1. „Back Orders“ - Остатък по потвърдени от Доставчика наши поръчки за покупка, които още не са експедирани;
  2. Стоки на път – всички стоки, които са фактурирани и експедирани, но понеже още пътуват не са заприходени в склада.

Документният ни модел е така настроен, че търсената информация се съдържа в редове на Нареждания за заприхождаване на стока както следва:

  1. „Back Orders“ – всички на статус Планиран – това лесно;
  2. Стоки на път – всички на статус Пуснат, за които Количество за изпълняване <> 0.

Т.е., поне според мен, това може да се „извади“ само от навигатор Изпълнение на складови нареждания, най-малкото защото споменатото горе Количество за изпълняване, аз другаде не съм го срещал.

Проблемът е, че ако и да са създадени от Покупки с цени, в системните полета за Цена и сума на линия в Нарежданията за заприхождаване на стока няма никой. Най-вероятно заради използването на единствената не остаряла генерация:

Затова си направих следния КА:

 

Нещата, за които бих бил задължен, ако някой може да сподели са:

Може ли КА да се направи без SELECT?

  1. Какво да направя, че да не трябва да смятам 2 пъти тази цена, като искам да изкарам и сума на линията? Идеята ми беше с Калкулирано поле в навигатора, но нещо не си открих КА.

 

Предварително Благодаря за съдействието,

 

Поздрави,

Ивайло Колчев

7 comments

Please sign in to leave a comment.