0

Извеждане на допълнителен код на продукт в Навигатор Текущи складови наличности

Здравейте,

Тъй като не видях подобен пример във wiki-то, може ли и как ще стане да се изведе допълнителен код на продукт касаещ конкретна кодова система в Навигатор Текущи складови наличности?

2 comments

Please sign in to leave a comment.